Научниците се надеваат дека ќе изградат систем кој ќе помогне да се одржи животот, како и да се произведуваат хемикалии потребни за обработка на горивото и оплодување на растенијата.

Голем број вселенски агенции и експерти се надеваат дека ќе можат да испратат луѓе на Марс во наредните години. Но, планетата е непријателска: нема ниту кислород за луѓето, ниту гориво за машините и опремата што им е потребна за живот.

Инженерите се надеваат дека ова може да се надмине со технологија која произведува кислород и други материјали потребни за годините што луѓето се надеваат дека ќе ги поминат на планетата. Ако овие проблеми не можат да се решат, човештвото можеби никогаш нема да преживее на црвената планета.

НАСА веќе работи на таканаречениот експеримент за искористување на ресурсите на кислород на самото место на Марс, кој има за цел да создаде ресурси на планетата. Новото откритие го надополнува овој пристап и може да обезбеди ефикасен начин за производство на потребните молекули.

Додека инженерите се обидуваат да создадат кислород потребен за човечкиот живот на Марс, ги мачат проблеми. Но, нов пробив може да помогне.

„Прво, разградување на молекулата на јаглерод диоксид за да се извлече кислород. Молекулата е многу тешка за разградување“, вели Васко Гуера од Универзитетот во Лисабон, автор на новата публикација.

„Второ, раздвојувањето на кислородот произведен од мешавина на гас што содржи и јаглерод диоксид и јаглерод моноксид, на пример. Ние ги гледаме овие два чекори холистички за да ги решиме двата предизвици во исто време. Тоа е местото каде што плазмата може да помогне“, додаде тој.

Плазмата е четвртата природна состојба на материјата. Содржи слободни наелектризирани честички како што се електрони и јони кои можат да придонесат за формирање на кислород.

„Кога сферните електрони се судираат со молекула на јаглерод диоксид, тие можат директно да ја разбијат или да пренесат енергија за да ја вибрираат“, рече Гуера.

„Голем дел од оваа енергија може да се канализира во распаѓање на јаглерод диоксид. Заедно со нашите колеги во Франција и Холандија, експериментално ја докажавме валидноста на овие теории. Покрај тоа, топлината создадена во плазмата е корисна и за раздвојување на кислородот“, додаде тој.

Новото истражување е детално објавено во трудот објавен во Journal of Applied Physics.