Во изминатите недели, Gogole го донесе својот Android бројчаник на уредите кои не се Pixel, а сега ќе ја промени и Phone апликацијата со ново лого и ќе ја нарече Google Call.

Реклама на YouTube за Phone Google апликацијата сега се вика Google Call – поседува линк за download и означување на „доверливите caller ID”. Меѓутоа, во горниот лев агол се појавува ново лого. Иконата е идентична на онаа за Voice лого, меѓутоа со повеќе бои во однос на едноличната сина варијанта. Покрај него стои – Google Call.

Новата икона се уште не е на Google Play Store, но ќе биде по големото освежување на Google работното опкружување и сите апликации кои се во врска со тоа.