Претворете го вашиот смартфон во детектор на космички зраци

Вашиот телефон е способен за детектирање на високоенергетски честички од најоддалечените региони на Вселената. Физичарите кои го проучуваат потеклото на

Повеќе