Британските истражувачи тестираат револуционерен систем за пренамена на отпадната топлина од постројките за суперкомпјутер, потенцијално обезбедувајќи топлина за милиони домови.

Системот, прв во Обединетото Кралство, има за цел да ја складира вишокот топлина генерирана од Advanced Computing Facility (ACF) на Универзитетот во Единбург во напуштени руднички окна. ACF, во кој се наоѓа националниот суперкомпјутер, моментално испушта до 70 GWh отпадна топлина годишно, бројка што се очекува да се зголеми на 272 GWh со инсталирањето на идниот владин суперкомпјутер Exascale.

Физибилити студијата вредна 2,6 милиони фунти ќе истражува како водата од старите рудници може да се користи за загревање на домовите. Процесот на ладење на суперкомпјутерите ќе биде прилагоден за пренос на топлина во водата во рудникот, која потоа ќе се дистрибуира до домаќинствата преку технологијата на топлинска пумпа.

Доколку биде успешна, оваа студија би можела да обезбеди глобален план за претворање на напуштените мрежи на рудници за јаглен, шкрилци и минерали во подземни системи за складирање на топлина. Со оглед дека четвртина од домовите во Велика Британија се изградени на поранешни рудници, до седум милиони домаќинства би можеле да имаат корист од овој пристап.

Проектот Edinburgh Geobattery го води геотермалната компанија TownRock Energy, во соработка со индустријата и академските партнери од Шкотска, САД и Ирска.

Водечкиот академик на проектот, професорот Кристофер Мекдермот, од Факултетот за геонауки на Универзитетот во Единбург, рече: „Овој проект го отвора потенцијалот за проширување на екстракцијата на топлина складирана во рудничката вода. Повеќето напуштени рудници за јаглен се преплавени со вода, што ги прави идеален извор на топлина за термални пумпи. Со повеќе од 800.000 домаќинства во Шкотска, намалувањето на трошоците за енергија на одржлив начин е исклучително важно, а користењето на отпадната топлина може да биде голема работа“.