Европската комисија неодамна објави дека апликацијата WhatsApp се обврза да биде потранспарентна во однос на нејзината политика за приватност и промените во условите за користење.

За време на дијалогот со Европската комисија, компанијата потврди дека личните податоци на корисникот не се споделуваат со трети страни или други компании од Мета Груп, вклучително и Facebook, за рекламни цели.

Дијалогот го координираа Шведската агенција за заштита на потрошувачите и Ирската комисија за конкуренција и потрошувачи.

Дополнително, компанијата ќе им олесни на корисниците да се откажат од ажурирањата доколку не се согласуваат и ќе обезбеди јасни објаснувања кога таквото откажување повеќе не му дозволува на корисникот да ги користи услугите на апликацијата.

ЕК објасни дека во јануари 2022 година, Европската организација на потрошувачи (BEUC) и осум нејзини поврзани здруженија испратиле писмо до WhatsApp за наводни нефер практики во врска со ажурираните услови за користење и политиката за приватност.

Во јуни тие повторно испратија писмо во кое бараа потрошувачите да бидат јасно информирани за бизнис моделот на WhatsApp и дали WhatsApp остварува приходи од комерцијалните политики поврзани со личните податоци на корисниците.

„За какви било идни ажурирања на својата политика, WhatsApp ќе ги објасни промените што има намера да ги направи во договорите со корисници и како тие можат да влијаат на нивните права, вклучително и опцијата да се откажете од ажурираните услови за користење, со опција да ги прифатите, потоа осигурете се дека известувањата до корисниците за ажурирањата може да бидат одбиени или одложени. Тие се обврзаа да го почитуваат изборот на корисниците и да се воздржат од испраќање повторливи известувања“, соопшти Комисијата.