Facebook соопшти дека во подрачјата погодени од пандемијата со новиот коронавирус бележи раст на корисниците, но намалување на приходите од огласувачите.

Според претставниците на Facebook, гласовните пораки и видео-повиците на Messenger и WhatsApp се повеќе од двојно зголемени во подрачјата погодени од Ковид-19.

Најголем раст е забележан на нови корисници на бесплатните услуги на Facebook за размена на пораки, кои не остваруваат приходи од огласите.