Мета тивко ги објави Communities за Facebook Messenger, откако ја објави истата функција на WhatsApp во 2022 година.

Со новата функција, корисниците можат да се поврзат со другите директно на Messenger – новата функција Communities не е поврзана со Facebook Group.

Communities овозможува создавање на посебни простори за комуникација во реално време во Messenger, независно и не врзано за некоја група на Facebook. Сите членови на делот Communities можат да ја видат целата содржина во разговорот.

Секоја функција на заедницата има доделен Home простор, каде што администраторите можат да споделуваат вести и објави, а до 5000 луѓе можат да се приклучат на заедницата преку покани.

Communities на Messenger пристигнуваат до корисниците ширум светот.