Претставен е нов модел на „срце на чип“, а го создале научници од Лос Анџелес.

Нивниот модел има за цел да ги подобри испитувањата на третманите за рак, кои честопати ризикуваат да го оштетат срцето додека се борат со клетките на ракот.

Подобрувањата во новиот модел на срцев чип ја вклучуваат зрелоста на клетките добиени од човечки индуцирани плурипотентни матични клетки (hiPSCs) и нивната способност да го имитираат човечкото срце со приближно 60 отчукувања во минута.

Во студијата објавена во списанието Lab on a Chip, научниците изразуваат оптимизам за потенцијалот на системите базирани на hiPSC, како што е срцевиот чип, да ја намалат зависноста од животинските модели за претклиничко тестирање на лекови.

HiPSCs, способни да се разликуваат во различни типови на клетки, беа насочени да се развијат во клетки на срцето и крвните садови пред да бидат обложени на флексибилен силиконски материјал познат како полидиметилсилоксан (PDMS).

Клучна дизајнерска карактеристика на новиот срцев чип се неговите два паралелни канали, кои овозможуваат раздвојување на срцевите клетки (кардиомиоцити) и клетките на крвните садови (ендотелијалните клетки) додека се одржува непосредна близина за интеракција, слична на човечкото тело.

Со имитирање на протокот на крв и механичките движења на срцето како одговор на третманот, научниците можат да предвидат потенцијални проблеми со токсичност што може да доведе до аритмија или смрт на мускулните клетки.

Срцето на чип овозможува подолгорочно истражување за ефектите на лековите и другите фактори врз срцето и останува функционално до неколку недели, велат научниците.