Самсунг се приклучува на иницијативата RE100 за постигнување нула „нето“ емисии до 2050 година, истовремено инвестирајќи и развивајќи иновативни технологии и енергетско ефикасни производи и ресурси со цел да ги поттикне потрошувачите  кон практикување на одржливост

Samsung Electronics Co., Ltd. ја објави својата нова еколошка стратегија, сеопфатна иницијатива за приклучување кон глобалните напори за борба против климатските промени. Ова ги вклучува обврските за постигнување нула нето емисии на јаглерод диоксид низ целата компанијата и планира да користи повеќе обновлива енергија, како и да инвестира и да истражува нови технологии за развој на енергетски ефикасни производи, зголемување на циркуларноста на искористената вода и развој на технологија за детектирање и фаќање јаглерод.

Во сржта на новите напори е постигнувањето на нето нула емисии на јаглерод (Опсег 1 и Опсег 2) за сите операции во одделот Device eXperience (DX) до 2030 година и во сите глобални операции, вклучувајќи го и одделот Device Solutions (DS) од 2050 година на одделот DX кој вклучува компании кои се занимаваат со потрошувачка електроника, вклучително и Mobile EXperience, Visual Display, Digital Appliances, Networks and Health and Medical Equipment, додека DS Division ги вклучува деловните сегменти Memory, System LSI и Foundry.

Samsung Electronics, исто така, се приклучи и на RE100, глобалната иницијатива посветена на 100 проценти обновлива енергија. Како дел од оваа заложба, компанијата планира да ги задоволи потребите за електрична енергија на сите меѓународни пазари на кои работи, надвор од Кореја, со обновлива енергија во рок од пет години.

„Климатската криза е еден од најголемите предизвици на нашето време. Последиците од неактивноста се незамисливи и бараат придонес од секој од нас, вклучувајќи ги и компаниите и владите. Samsung одговара на заканите од климатските промени со сеопфатен план кој вклучува намалување на емисиите на штетни гасови, нови практики за одржливост и развој на иновативни технологии и производи кои се подобри за нашата планета“, рече Јонг-Хи Хан, потпретседател и извршен директор на Samsung Electronics.

Посветеноста на Samsung Electronics за заштита на животната средина ги вклучува и напорите на целата компанија за подобрување на циркуларноста на ресурсите во текот на целиот животен циклус на производот, од набавка на суровини до рециклирање и отстранување. Планот, исто така, дава детали за инвестициите во нови технологии за намалување на емисиите на процесни гасови, како и за намалување на потрошувачката на енергија во производите за широка потрошувачка. Компанијата, исто така, планира да истражува технологии за зафаќање и искористување на јаглеродот и да се справи со штетните честички во воздухот.

Препознавајќи ја потребата од иновативни пристапи за одржливост на животната средина, Samsung Electronics ќе инвестира повеќе од 5 трилиони евра во своите еколошки иницијативи до 2030 година, вклучително и намалување на гасовите од процесот, зачувување на водата, зголемување на собирањето електронски отпад и намалување на штетните емисии. Износот на инвестицијата ги исклучува трошоците поврзани со зголемувањето на искористеноста на обновливите извори на енергија.

Нето нула“ директни и индиректни емисии на јаглерод до 2050 година

Samsung Electronics планира да постигне „нето нула“ директни и индиректни емисии на јаглерод до 2050 година, додека DX Division треба да ја постигне оваа цел до 2030 година на емисиите на еквивалент на 17 милиони тони еквивалентна емисија на јаглерод диоксид (CO2e) врз основа на податоците од 2021 година.

За да ги поттикне овие напори, Samsung Electronics ќе инвестира многу средства во иновативни технологии на фабриката за преработка кои ги намалуваат емисиите на јаглерод. Компанијата планира да развие нови технологии за значително намалување на процесните гасови – нуспроизвод на производството на полупроводници – и да инсталира капацитети за обработка на своите производни линии за полупроводници до 2030 година. Samsung Electronics ќе продолжи да ги проширува капацитетите за искористување на отпадната топлина и ќе размисли за воведување електрични извори на топлина за да ја намали употребата на LNG котли.

Целта за усогласување на користењето на електричната енергија со обновливата енергија е 2022 година за Југозападна Азија и Виетнам; 2025 година за Централна и Латинска Америка; и 2027 година за Југоисточна Азија, ЗНД и Африка. Во САД, Кина и Европа, кои веќе ја усогласија употребата на електрична енергија со обновливите извори на енергија, покрај ова, Samsung Electronics планира да се придвижи кон проширување на договорите за купување на обновлива енергија (PPA).

Производи со ултра ниска потрошувачка и циркуларност на ресурсите

Дел од ветувањето на Samsung Electronics за поздрава планета вклучува осигурување дека нивните производи се енергетски ефикасни и трошат помалку електрична енергија, како и дека целиот животен циклус на производот е поодржлив, од набавка на суровини до отстранување и рециклирање.

Полупроводници со ултра ниска потрошувачка и енергетско ефикасни електронски производи

 

Samsung Electronics планира да користи нови технологии со мала моќност за да ја намали потрошувачката на енергија во секојдневната потрошувачка електроника. Ова вклучува развој на нови мемориски чипови со ултра ниска моќност кои имаат за цел значително да ја намалат годишната потрошувачка на енергија на мемориските производи што се користат во центрите за податоци и мобилните уреди до 2025 година во споредба со сегашните производи.

Компанијата, исто така, ќе имплементира технологии со мала моќност во главните модели на седум производи за потрошувачка електроника – паметни телефони, фрижидери, машини за перење, климатизери, телевизори, монитори и персонални компјутери – со цел да се намали нивото на потрошувачка на енергија во просек за 30 проценти во 2030 година во споредба со производите со исти спецификации во 2019 година.

Во иднина, Samsung Electronics ќе поставува среднорочни и долгорочни цели за намалување на емисиите во синџирот на вредност (Опсег 3). Исто така, ќе се фокусира на нови пристапи за намалување на емисиите во области како што се синџирите на снабдување, логистиката и кружноста на ресурсите, како и поддршка на добавувачите во поставувањето на нивните цели за емисиите и напорите за нивно намалување. 

Максимизирање на циркуларноста на ресурсите во текот на целиот животен циклус на производот 

Сè започнува со реевалуација на употребата на природните ресурси во развојот на производите. Samsung Electronics создаде нова лабораторија за циркуларна економија за да спроведе сеопфатно истражување за технологиите за рециклирање материјали и процесите на екстракција на ресурси од отпад, со цел да се применат овие технологии за да се зголеми циркуларноста на ресурсите. Дополнително, Samsung планира да воспостави систем до 2030 година во кој минералите извлечени од сите собрани отпадни батерии ќе можат повторно да се користат.

Исто така, компанијата има за цел 50 проценти од пластиката што се користи во нејзините производи да содржи рециклирана смола до 2030 година, а во 2050 година оваа бројка ќе се зголеми на 100 проценти. Galaxy Z Fold4 е веќе дизајниран да вградува пластика рециклирана од фрлените рибарски мрежи и други морски отпадоци, а успехот што се гледа овде наскоро ќе се прошири на дополнителни производи.

За да се справи со одржливоста по употребата, Samsung Electronics планира да го прошири опсегот на својот систем за собирање е-отпад од приближно 50 земји на приближно 180 земји до 2030 година. Со ова, компанијата планира да собере кумулативни 10 милиони тони е-отпад помеѓу 2009 и 2030 година, која е највисоката цел во индустријата и во исто време кумулативни 25 милиони тони до 2050 година. Компанијата, исто така, активно ќе промовира програма за надградба која собира искористени паметни телефони и повторно ги користи за други цели, како што е IoT (Internet of Things) уреди.

Мерки за зачувување на водата и третман на загадувачи

За одделот DX, компанијата планира да промовира повторна употреба на водата преку подобрување на капацитетите за третман на вода и да ја врати истата количина на вода што ја троши до 2030 година преку проекти за обновување на водата, како што се подобрување на квалитетот на водата и обновување на изворите.

Во исто време, одделот DS има за цел да примени нови технологии кои ги отстрануваат загадувачите на воздухот и водата што се испуштаат за време на процесот на производство на полупроводници и ги третираат пред испуштањето за да се осигура дека тие немаат речиси никакво дополнително влијание врз животната средина од 2040 година.

На ниво на целата компанија, Samsung Electronics планира да добие сертификат за платина од нула отпад до депониите издаден од глобалната организација за сертификација за безбедност Underwriters Laboratories (UL) за сите глобални операции до 2025 година.

Инвестиции и развој на иновативни технологии за одржлива иднина

Institut Carbon Capture Research е основан во рамките на Samsung Advanced Institute of Technology (SAIT) во септември 2021 година, прв од ваков вид во индустријата за полупроводници. Клучната мисија на Институтот е да развие и комерцијализира технологии за зафаќање и искористување на јаглеродот што овозможуваат складирање на јаглеродот испуштен од индустриските полупроводнички постројки и негово претворање во употреблив ресурс. Технологиите развиени од Институтот прво ќе се применат на производствените линии за полупроводници по 2030 година, а потоа и на другите делови на компанијата, како и на нејзините добавувачи.

Компанијата, исто така, ќе развие технологии за чист воздух, вклучително и нови системи за филтрирање за намалување на честичките и планира да ја прошири употребата во локалните заедници од 2030 година.

Покрај тоа, Samsung Electronics планира да идентификува и инвестира во стартапи кои поддржуваат иновативни зелени технологии. Компанијата е исто така посветена на поттикнување идеи и поддршка на проекти кои се однесуваат на климатските промени преку нејзината C-Lab, внатрешна инкубација на вложување и надворешна програма за забрзување на старт-ап.

Одговорност и следење на напредокот

Со цел да се осигураат дека се исполнети дадените обврски, овластените организации ќе ги проверат резултатите на Samsung. Перформансите ќе бидат оценети со учество во системот за сертификација на Samsung Institute of EHS Strategy и потврдени од Комитет за верификација за намалување на јаглеродот, кој вклучува експерти од трета страна.

Компанијата има развиено планови за имплементација за секоја предвидена еколошка цел, вклучувајќи нето нула цели и цели за промоција на циркуларната економија, и ќе го следи напредокот и ќе обезбеди робусна имплементација преку Советот за одржливост, со кој ќе претседава извршниот директор, и Комитетот за одржливост, составен од надворешни директори.

ПР Текст