Дури и во најдобри времиња не е пријатно да се биде во воз или автобус полн патници, а сега, во време на корона вирус тоа е и опасно. Поради тоа, компанијата Гугл се обидува на корисниците на јавен превоз да им помогне.

Гугл во своите алатки постави можност со која во реално време приакажува колкав метеж има во воз или автобус.

Ова е една од речиси 250 нови можности на Мапс кои Гулг ги воведе од почетокот на пандемијата со корона вирус. Меѓу нив се и клучните информации за заштита на здравјето со предупредувања кои се однесуваат на корона вирусот.

За да пружи нова услуга, Google Maps користи податоци од други корисници на истата апликација за да пресмета колку мобилни телефони, односно луѓе има во возот или во автобусот во тој момент.

Maps наскоро ќе понуди слична функција која ќе ги известува корисниците за врмеето на достава на храна, како и за статусот на доставата во реално време.

Ова е една од речиси 250 нови можности на Maps кои Google ги воведе од почетокот на пандемијата со корона вирус. Меѓу нив се и клучните информации за заштита на здравјето со предупредувања кои се однесуваат на корона вирусот.

За да пружи нова услуга, Google Maps користи податоци од други корисници на истата апликација за да пресмета колку мобилни телефони, односно луѓе има во возот или во автобусот во тој момент.

Maps наскоро ќе понуди слична функција која ќе ги известува корисниците за врмеето на достава на храна, како и за статусот на доставата во реално време.