Apple планира следната генерација на Apple Watch да располага со сопствен LTE чип од Intel со
кој ќе може самостојно да се поврзе на интернет мобилна мрежа без потреба притоа да се спари со
iPhone.

Самостојното функкционирање е новата насока во која ќе се развива следниот Apple Watch, а ќе има
и вградена Siri апликација за внес на гласовни команди и активирање на различни услуги за
корисниците. Новиот Apple Watch се очекува кон крајот на оваа година.