Во Македонија постојат зелени работни места, но многу од нас не сме свесни што всушност е зелено работно место и дали нашето спаѓа во таа категорија.

Втората епизода на поткастот “Што го врти светот?” беше базирана на темата Екологија и пари. Оваа тема беше дискутирана од страна на водителката Јована Аврамовска Николовска и Маја Марковска, еко активист и извршна директорка на една од најстарите еколошки организации во регионот.

Во поткастот беа споменати и зелените работни места во Македонија. Позитивна промена се гледа во нашата земја, бидејќи се инвестира во екологијата и се повеќе бизнисите се насочуваат кон зелени работни места. Според Маја, зелено работно место треба да е многу пристојна работа, која не треба да е ново отворена, туку може веќе и постоечка, која што помага за одржливост на животната средина и за намалување на емисии на стакленичките гасови. Маја вели дека зелени работни места во Македонија се сите работни места во хидроцентралите, градежништво со природни материјали, како на пример клесачи на камења, и сите индустрии кои се занимаваат со групен транспорт.

Проблемот во Македонија, Јована и Маја го гледаат во не водење на статистика за зелени работни места. Оваа статистика би придонела до инвестирање и подобрување на истите. Според Марковска, Македонски железници имаат потенцијал да бидат најеколошко јавни претпријатие кое ќе отвори многу и квалитетни зелени работни места.

Поткастот е реализиран од Здружението за истражувања и анализи ЗМАИ, а целиот поткаст можете да го следите на Youtube каналот или на Spotify.