Ларис Читка, професор по сензорна и бихејвиорална екологија на Универзитетот Квин Мери во Лондон, рече дека постојат сугестивни докази дека постои одредено ниво на свест кај пчелите и дека тие имаат состојби слични на емоциите.

Германецот ги истражува пчелите веќе 30 години и важи за еден од најголемите светски експерти кога станува збор за сетилните системи и сознанието.

Во својата последна книга „The Mind of a Bee“, тој тврди дека на пчелите им е потребна наша заштита не само затоа што се корисни за земјоделските култури, опрашувањето и биолошката разновидност, туку и затоа што можеби се чувствителни суштества, а луѓето имаат морална обврска да го обезбедат нивниот опстанок.

„Нашата работа и работата на другите лаборатории покажаа дека пчелите се многу интелигентни личности. Тие можат да бројат, да препознаваат човечки лица, да научат да користат едноставни алатки и апстрактни концепти“, рече Читка.

Тој верува дека пчелите имаат емоции, можат да планираат и замислуваат нешта и можат да се препознаат како уникатни поединци различни од другите пчели. Тој дошол до своите заклучоци со спроведување на експерименти во лабораторија со женски пчели работнички.

„Секогаш кога пчелата прави нешто како што треба, таа добива шеќер како награда. Така ги тренираме, на пример, да препознаваат човечки лица. Во овој експеримент, пчелите покажаа неколку монохроматски слики од човечки лица дознаа дека едното е поврзано со награда за шеќер. Потоа им даваме избор на различни лица, од кои некои се без награда, потоа ги прашуваме кое избираат и навистина, тие можат да го најдат вистинското во низа различни лица“, објасни Читка еден од методите, пренесува Гардијан.