Фондација Претприемачки Сервис за Млади ги повикува сите заинтересирани млади лица да го следат бесплатниот онлајн курс насловен „Претприемничка култура и деловна етика“.

Во рамките на овој курс се обработуваат различни фази од претприемачкиот процес, како што се дефинирање на бизнис модел, монетизација, управување со мал бизнис и стратегии за подобрување на перформансите.

Наставната програма на курсот е составена од шест модули: Модул 1: Бизнис идеи и можности Модул 2: Од идеја до стартап компанија Модул 3: Стратегии за раст Модул 4: Финансирање и профитабилност Модул 5: Управување со одговорноста Модул 6: Деловна етика Секој од овие шест модули е составен од е-книга, презентација и видео лекција за полесно и побрзо учење. Секој модул содржи 5 лекции каде по секоја лекција можете да го проверите вашето знаење преку онлајн тест. Сите заинтересирани лица можат да го следат курсот преку креирање на кориснички профил на онлајн платформата http://www.balkanmed-innova.eu/moodle/. Онлајн курсот е дел од проектот БалканМед ИННОВА во чии рамки е креирана веб-школата за претприемништво и доживотно учење. За подетални информации обратете се на е-мејл [email protected].