Со оглед на тоа дека овој пропуст се однесува на микрофоните MEMS (микроелектромеханички системи), овој вид на напад може да влијае на сите популарни уреди на пазарот, вклучувајќи ги и оние што работат со Google Assistant, Amazon Alexa, Facebook Portal и Apple Siri.

Вметнувањето на говорни команди од далечина во паметните звучници не мора да изгледа како некоја закана, но овие компании и нивните паметни производи стануваат центар за контрола на паметните уреди во нашите домови, паметните брави и вратите од гаражата. На пример, Amazon вели дека 85.000 домашни уреди во моментов се интегрирани со Alexa.

Студијата која ја докажа оваа ранливост е направена на Универзитетот за Електрокомуникација во Токио и универзитетот Мичиген, кои деталите од својата студија ги преточија во дело наречено: ‘Light Commands: Laser-Based Audio Injection Attacks on Voice-Controllable Systems’.