Егзопланети слични на Јупитер се наоѓаат на слично место во повеќето планетарни системи

Како што планетите се формираат во гасот и прашина околу младите ѕвезди, се чини дека постои одредено на кое со собираат повеќето од големите гасовити џуџиња слични на Јупитер, центрирани околу орбитата во која оваа планета денес седи во нашиот сопствен Сончев систем, пишува Science Daily.

Локацијата на ова место е помеѓу 3 и 10 пати од растојанието на кое што Земјата се наоѓа од Сонцето (3-10 астрономски единици или AU). Јупитер се наоѓа на 5.2 AU од нашето Сонце.

Тоа е само еден од заклучоците од анализата на 300 ѕвезди, набљудувани од Gemini Planet Imager, или GPI, инфрацрвен детектор монтиран на телескопот Gemini South во Чиле.

Истражувањето GPI Exoplanet, или GPIES, е еден од двата големи проекти кои директно ги бараат егзопланетите, блокирајќи ја светлината на ѕвездите и фотографирајќи ги самите планети.

GPI камерата е осетлива на топлината што ја зрачат неодамна формираните планети и кафеави џуџиња, кои се многу поголеми од планетите кои се гасни гиганти, но сепак се премногу мали за да ја запалат фузијата и да станат ѕвезди.

Анализата на првите 300 од над 500 ѕвезди анкетирани од GPIES, објавена на 12 јуни во “Астрономски весник”, е “пресвртница”, вели Еуген Чианг, професор по астрономија на Универзитетот Беркли и член на теориската група за соработка. ”

“Сега имаме одлични статистики за тоа колку често се формираат овие планети, нивната масовна дистрибуција и колку далеку се наоѓаат од нивните ѕвезди. Тоа е најсеопфатна анализа што ја имаме виднео во оваа област”.

Студијата ги надополнува претходните истражувања на екстрасоларните испитувања преку броење на планети помеѓу 10 и 100 AU, опсег во кој транзитната анкета на вселенскиот телескоп Кеплер и опсервациите на радијална брзина најверојатно не би можеле да ги детектираат планетите.