Во метеорит кој пристигна на нашата планета од Марс се пронајдени траги од живи организми.

Научниците од Унгарската академија на науки проучувале фрагмент од космичко тело дојдено од Марс користејќи оптичка микроскопија и инфрацрвена технологија.

Резултатите покажаа присуство на микрофиламенти (протеински теми), кои би можеле да се класифицираат меѓу античките бактерии.

Експертите исто така го анализирале составот на карпата и извршиле изотопски тестови за да ги идентификуваат неопходните хемиски соединенија за одржување на животот.