Краткото видео ни донесува увид во тоа како се произведува најпопуларниот електричен автомобил во светот.

Извор: Додај Гас