Откриени нови “Супер Земји“ со изобилство на сафири и рубини

Истражувачите откриле нова, егзотична класа на планети надвор од нашиот Сончев систем, односно “Супер Земји“ формирани на високи температури блиску до нивната ѕвезда, кои содржат големи количества на калциум, алуминиум и нивните оксиди – вклучувајќи сафири и рубини, пишува Science Daily.

Одалечена на 21 светлосни години од нас во соѕвездието Касиопеја, една планета орбитира околу ѕвезда чија година трае само три дена. Нејзиното име е HD219134 b. Со маса речиси пет пати поголема од онаа на Земјата, тоа е таканаречената “Супер Земја“.

За разлика од Земјата, сепак, оваа планета најверојатно нема масивно јадро од железо, но е богата со калциум и алуминиум. “Можеби таа сјае со црвена и сина боја, како онаа на рубините и сафирите, бидејќи овие скапоцени камења се алуминиумски оксиди кои се вообичаени на егзопланетите“, вели Керолајн Дорн, астрофизичар на Институтот за компјутерска наука при Универзитетот во Цирих.

HD219134 b е една од трите кандидати кои веројатно ќе и припаѓаат на новата, егзотична класа на егзопланети, Дорн и нејзините колеги од универзитетите во Цирих и Кембриџ објаснуваат во истражување објавено во британското списание MNRAS.

Истражувачите го изучуваат формирањето на планетите користејќи теоретски модели и ги споредуваат нивните резултати со податоците од опсервациите. Познато е дека за време на нивното формирање, ѕвездите како што е Сонцето биле опкружени со диск од гас и прашина, од која се родени планети.

Карпестите планети како Земјата биле формирани од остатоците од цврстите тела кога прото-планетарните гасни дискови се разделиле. “Вообичаено, овие градежни блокови се формираат во региони каде што постојат елементи што формираат карпи, како на пример железото, магнезиумот и силициумот“, објаснува Дорн. Резултирачките планети имаат состав сличен на Земјата, со железно јадро. Повеќето досега познати “Супер Земји“ се формирани токму во такви региони, додава Science Daily.