Првиот Национален преглед на корисници на електрични автомобили во Шпанија, подготвен од страна на консултантската фирма All Media Consulting во соработка со даватлот на услуги Electromaps, вклучува информации добиени од повеќе од 1.300 сопственици на електрични автомобили

Речиси сите 1.312 возачи на електрични автомобили интервјуирани за време на подготовката на прегледот (National Survey of Electric Vehicle Users) изјавиле дека не би прифатиле да се вратат зад воланот на конвенционалните возила. Со извештајот е претставен просечен возач на електрично возило како човек на возраст помеѓу 35 и 54 години (72%).

Според информациите стекнати врз основа на репрезентативен примерок, најпочитуваниот технолошки чекор напред кој во последно време се случил, е зголемувањето на капацитетот на батериите, со оглед на тоа дека 38% од испитаниците токму ова го наведуваат како најважен чекор напред.

Понатаму, 22% од учесниците во истражувањето ја истакнале можноста за враќање на данокот на додадена вредност, како најважен момент, додека за 18% од најголема важност е значително зголемениот број на станици за полнење. Што се однесува до возачките навики, 74% од анкетираните возачи своите автомобили ги користат во градска средина, додека 66% од нив дневно поминуваат растојанија помеѓу 20 и 100 километри.

Интересно е што дури 85% од испитаниците корисници на електрични автомобили завршиле некој факултет. 80% од сите испитаници во студијата изјавиле дека батериите ги полнат во домашни услови.

Кога се знае дека во Шпанија, каде што е спроведено истражувањето, на патиштата крстарат вкупно околу 30.000 електрични автомобили, резултатите добиваат на тежина, со оглед на репрезентативниот број на примероци.

Треба да се каже и дека вкупно 1% од шпанската флота на автомобили се напојуваат со електрична енергија, додека во соседна Португалија оваа бројка е три пати поголема.

Извор: Додај Гас