А1 Македонија има развиено неколку канали преку кои на корисниците им го олеснува процесот на плаќање на месечните сметки. Покрај традиционалните канали на располагање ги има SST машините или платомати во 23 салони низ земјата, веб страната www.a1.mk/plati-smetka, QR кодот за онлајн плаќање кој од неодамна се наоѓа на месечната сметка, виртуелниот асистент Славчо преку кој корисниците можат да ја платат својата сметка, како и апликацијата Мојот А1 која им е достапна на корисниците во секој момент на нивниот мобилен уред.

Плаќањето на сметки преку Мојот А1 е многу едноставно и прегледно и истото го практикуваат значаен дел од корисниците на А1 македонија кои ги плаќаат своите сметки преку онлајн каналите, a истите се над 25% од сите корисници на А1. Времето потребно за да се изврши плаќањето на една месечна сметка преку апликацијата е во просек 1 минута и 40 секунди, со што покрај врвното корисничко искуство на корисниците им останува и повеќе слободно време за активности кои ним повеќе им одговараат.

Плаќањето на сметки преку Мојот A1 е едноставно и детално разработено во следното видео, со што едноставно може да го разберат корисниците на А1 Македонија без разлика во која возрасна група припаѓаат.

Преку мобилната апликација, корисникот може да активира електронска сметка и да ги плати своите сметки лесно, брзо и безбедно, со платежна картичка и во секое време.

Мобилната апликација Мојот А1 е достапна на македонски, албански и англиски јазик, а може да се преземе од App store, Play store и АppGalerry.