Сега сме вмешани во “синдемијата” Ковид-20“, вели провокативен коментар во американски магазин за медицина.

Синдемиите се групи на повеќе заболувања кои се влошуваат и често поттикнуваат социоекономски детали, како што се сиромаштијата и здравствените разлики.

Џејмс Џејмс, поранешен директор на американското лекарско здружение, тврди дека иако епидемијата започнала како единствен вирус кој здравствените работници се обидуваат да го спречат и ублажат, тоа повеќе не важи.

Колатералната штета од социјалната изолација и затворањето на училиштата и деловните активности е огромна, што резултира со домино ефект на проблемите како што се борбите со менталното здравје и прекинати третмани.

Некои популации, како што се старите лица, Афроамериканците и сиромашните заедници, се многу поранливи на тешки и фатални исходи, а за тие заедници се потребни интервенции далеку поголеми од оние што може да ги обезбеди медицинската заедница.

Ковид-20 е криза од големи размери, која длабоко е вплетена во социјалните и еколошките фактори. Едноставното задржување и ублажување на вирусот повеќе не е опција, ниту е веројатно дека ќе се обезбеди моќна вакцина за голем дел од светската популација.

Џејмс забележува дека вирусот сега е толку проширен што можеби би требало да го сметаме за хроничен и ендемичен, слично на HIV/AIDS, и да му пристапиме како таков.

Џејмс се надева дека промената на името во Ковид-20 ќе го намали остриот страв роден во раните денови на Ковид-19 во порационална дискусија за тековните ризици, однесувања и одговори, како и поттикнување на медиумите да престанат да ги пријавуваат случаите на Ковид-19 како сурови бројки, за што вели дека не ја пренесуваат вистинската слика правилно.

Извор: Kurir.rs