Следбениците на Instagram ќе добиваат известување за Unfollow

Instagram воведува опција со која корисниците ќе добиваат известување кога некој ќе им кликне Unfollow…

Сигурно оваа опција за многумина ќе биде контроверзна, затоа што корисниците ќе знаат кога некој ќе престане да ги следи. Twitter веќе одамна ги известува
корисниците за Unfollow, а сега истото го направи и Instagram. Што мислите вие за ова?