Какви промени воведува новиот WhatsApp?

Прилагодувањето на познатата апликација за разговор со бизнис корисниците прилично ги загрижи досегашните корисници.

Паника предизвикаа неодамнешните промени, кои Facebook на сопственикот на WhatsApp ќе му овозможи заработка на инаку бесплатната апликација.

Првата голема надградба ќе овозможи компаниите да комуницираат со сопствениците, што вклучува продажба и рекламирање преку популарната апликација.

Започна тестирањето на алатките за WhatsApp Business, новата интерација на WhatsApp направена за мали компании, а Facebook  планира да развие и верзија за поголеми бизнис коирнисци кои функционираат на глобално ниво.

Апликацијата WhatsApp Business моментално е целосно бесплатна, но Facebook најавува дека истата во иднина ќе се наплаќа.

Обjaвата на компанијата предизвика случај поврзан со скорешната зголемена фрекфенцијa на реклами на WhatsApp, но утешно е што обичните корисници први ќе мора да ја одобрат комуникацијата со бизнис корисниците.

Иако опцијата за блокирање на компании на WhatsApp не значи дека тие никогаш нема да дојдат, компанијата повеќе пати нагласи дека пречат во комуникацијата.

Меѓутоа овие информации се обајвени, пред WhatsApp да падне во рацете на Facebook.