Еве како да го подобрите сигналот на безжичниот интернет

Локацијата е секогаш клучна за што поквалитетно испраќање бежични сигнали по куќата или станот, но бидејќи сите имаме неправилен облик на становите, во другите соби ни е подобар сигналот од соседите отколку нашиот.

Идеална локација за рутерот би била на средина од станот и да не е близу до препреки како ѕидови или метални предмети.

Во зградите или густо населените улици можностите дека ќе има голем број Wi-Fi мрежи, што може да доведе до интерференции и деградирање на сигналот.

Уште една опција е да купите адаптер кој преку електрична мрежа ќе овозможи испраќање сигнали низ ѕидовите и на тој начин на другиот дел од куќата може да поставите додатен рутер кој ќе служи како пристапна точка.