Instagram корисниците сега можат да додаваат пријатели во live stream

Instagram live stream функцијата е многу популарна, а социјалната мрежа е свесна за ова и продолжува функцијата да ја збогатува со нови можности. Сега оваа функција на корисниците им овозможува да додадат пријател во поделен екран додека ја пренесуваат содржината во живо.

Остатокот од функциите, вклучувајќи ги срцата, коментароте и опцијата на чување на стримот од story секцијата, продолжуваат да функционираат како и досега.

Новата функција, со додавање пријатели во live stream, ќе биде достапна како пробна верзија за селектиран број на корисници, додека глобално ќе биде објавена за неколку месеци.