Целата историја на YouTube во две минути.

YouTube каналот 4096 објави ретроспективно видео во кое е прикажано менувањето на дизајнот на YouTube, од 2005 година до денес. Сето тоа е презентирано во две минути, а трансформацијата е навистина драстична.